Energisparande

Förmågan hos fönster och dörrar att behålla värmen i en lokal är en av de viktigaste funktionerna för att kunna skapa trivsel i din bostad. Välgjorda, välisolerande fönster med lång livslängd skänker komfort åt boendet.

För att fönstren ska kunna isolera effektivt måste de vara exakt tillskurna och tillverkade under ansvar. De måste vara stadiga och ha en lång livslängd, dessutom måste de vara certifierade.

Plastfönster garanterar en effektiv värmeisolering och komfort i din bostad eftersom de ger en stadig temperatur.

Med hjälp av kvalitativa plastfönsterprofiler, treglasfönster med värmeisolerande glas och en varm ram för treglaspaketet kan vi erhålla en maximal kvalitet i er bostad, något som alltså garanteras av de mest professionella fönstersystem man kan tänka sig.

Ett av de mest avgörande momenten för kvaliteten är konstruktionens värmeisolerande koefficienter. Den värmeväxling som uppstår på grund av temperaturskillnader betyder oftast värmeförluster i bostaden, något som man försöker minimera med alla tillgängliga medel.

Värmeförluster via en produkt definieras som värmegenomsläpplighetskoefficient U [W/(m2*K)]. Det innebär: värmeströmningen som sker genom 1 m2 av ytan på en produkt, vid 1 K skillnad mellan temperaturerna under motsvarande tidrymd.

Produktens värde “U“ fastställs genom laboratorieförsök och ratificeras via officiella certifikat.

Flerglasfönstret upptar större delen av ett fönster eller en balkongdörr, därför är dess betydelse för värmebesparingar avgörande. Ett kvalitativt flerglasfönster är först och främst certifierat via internationellt erkända metoder. Certifikat såsom CE-märket garanterar flerglasfönstrets kvalitet. Vårt företag använder endast certifierade material, vilket garanterar ett komforatblet användande av produkten samt en lång livslängd.

Flerglasfönstren tillverkas av två eller tre glas. Det ska noteras att treglasfönster isolerar ungefär dubbelt så bra som tvåglasfönster.

En varm flerglasfönsterram är, till skillnad från en standardram, tillverkad av värmeisolerande plast. En sådan ram är tillverkad av böjlig plast som armerats med stål. En varm flerglasfönsterram ärm inskar effektivt värmeförlusten och förbättrar fönstrets allmänna värmeisoleringskoefficient med 0,10 W/(m2*K) – 0,15 W/(m2*K) U punkter.

En  varm flerglasfönsterram är garanterar att temperaturen i lokalen blir högre, dessutom minsker den avsevärt kondens samt risken för mögel.

Monteringen av fönster, balkong- och ytterdörrar har, utan att överdriva, en ungefär 50-procentig betydelse i strävan att kunna utnyttja alla fördelar med ett kvalitetsfönster: att skapa nödvändig värmeisolering samt garantera en enkel användning av produkten.

Se till att dina fönster monteras i enlighet med de principer som gäller i ditt land och som har ratificerats i tillämpliga byggnadsförordningar.

Fönster eller balkongdörrar som monterats på felaktigt sätt kan, ävern om de är av högsta kvalitet, inte garantera värmesäkerheten, eftersom olämpliga material eller oprofessionell montering kan göra att värmen försvinner ut genom glapp, genom olämpliga och lågkvalitativa material eller på grund av olämplig montering av i sig lämpliga material.