Skandinavisk gammaldags altandörr RUSTIK 80/115

Gammaldags, dekorerad altandörr. Gammaldags design, dock av hög kvalitet och med modern värmeisolering.

Altandörren passar utmärkt för gamla, kulturmärkta byggnader. Passar väl tillsammans med RUSTIK fönster. Dessa produkter hjälper i sin helhet till att bevara den autentiska andan hos en byggnad, samtidigt som de innebär en mycket bättre värmeisolering än gamla fönster och altandörrar.

U = 1,2 W/m2K
Användningsområde: bostadshus och kommersiella fastigheter

Karm: 115 mm
Fönsterram: 80 mm

Min: 1800 mm x 750 mm
Max: 2300 mm x 1050 mm

Öppnas utåt

Tröskel i ädelträ

RUSTIK altandörr i trä är tillverkad i gammaldags skandinavisk stil. Produkten har goda värden för värmeisolering.

Form
Altandörrens karmar och fönsterbågar är dekorerade. Flerglaspaketet löper över hela produkten.

Olika alternativ…

Färg
Färg kan väljas från ett brett spektrum av nyanser från RAL eller NCS-paletterna. Vi rekommenderar att man målar produktens utsida, medan insidan, enligt önskemål, antingen kan lackeras aller målas enligt RAL eller NCS.

Färg på handtag och gångjärn enligt önskemål

Tvärposter
Altandörr i trä kan förses med äkta eller dekorativa tvärposter

34 (-2;-6) dB

Altandörrarna skyddar enligt nedan:

Skydd från inbrott och personskada
Altandörrarna kan tillverkas med säkra, laminerade glas.

I altandörrarna kan en extra säkerhetslist monteras. I sådant fall är dörrens öppningsmekanism förbättrad med extra krokar som fixerar altandörren. I så fall har dörren endast handtag och låsmekanism på insidan.

Skydd mot personskador
Balkongdörren kan tillverkas med säkert, härdat glas.

Skandinaviska altandörrar kan tillverkas med två- eller treglasfönster

Grundläggande krav på altandörrar
Altandörrar ska ha säkerhetsglas: för att skydda mot inbrott och skador ska laminerat glas användas.
Vid behov kan konfigurationen förenklas – dock ska skydd mot personskador förebyggas genom användande av härdat glas.

Hur garanteras tätheten hos flerglaspaketen i altandörren?
Ett specialsilikon som appliceras på kanterna vid infästningen av flerglaspaketet skyddar från mikrosprickor och mögel.

Treglasfönster U = 0.7 W/m2K 
(3 glas, 2 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 70 %
Ljusåtersken 15 %
Total solenergigenomsläpplighet 49 %

Tvåglasfönster U = 1.1 W/m2K
(2 glas, 1 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 78 %
Ljusåtersken 9 %
Total solenergigenomsläpplighet 53 %

Möjligheter med flerglasfönster:
1. Värmeisolerande flerglasfönster
2. Flerglaspaket som kontrollerar solenergin
3. Ljudisolerande flerglasfönster. Vid användande av tjockare eller speciallaminerade ljudisolerande glas kan vi nå en ljuddämpningsnivå upp till 50dB
4. Säkra flerglasfönster
5. Dekorativa flerglasfönster
6. Eldfasta flerglasfönster
7. ANTIFOG flerglasfönster
8. Självrenande flerglasfönster

Standard – 36 mm flerglasfönster

Kvaliteten på träet och målningen avgör om produkten får en lång livslängd. 
Trä
Kvistig eller kvistfri fur, lärkträ eller ek.
Fukthalt 10-12 %
Träfönster och –dörrar uteslutande tillverkas av limträ, med träbalkar.

Färg
För målning används vattenbaserad dekorationsfärg av märket Teknos (Finland).
Teknos färg har betydligt färre organiska föreningar och tungmetalltillsatser än vad de rättsakter som reglementerar produktionskvalitet kräver.
Den torra ytan på färgen är 120-140 mkr tjock, vilket motsvarar den standard som gäller för nordiskt klimat.

PN Hardware (Danmark)
Assa Abloy (Sverige)

Standardversion: handtag på in- och utsidan, altandörren kan låsas både inifrån och utifrån.
Version för ökad säkerhet: handtag och låsmekanism endast på insidan.

En friktionsbroms kan monteras in i altandörren vilket gör att den kan fixeras i vilket läge som helst. Friktionsbroms kan inte monteras på altandörrsversionen för ökad säkerhet.

Vädring
Vädring kan ske via altandörren där handtaget fixerar den i det läge som önskas.

Träfönster och –dörrar är märkta med CE symbolen
Träfönster och –dörrar uppfyller de krav som ställs i EU-direktiven för byggprodukter
Inom ramen för sin företagsstyrning har UAB Sumeda implementerat ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007
UAB Sumeda är attesterat av Litauiska republikens miljödepartement
UAB Sumeda är medlem av litauiska föreningen för fönster- och dörrtillverkare

Certifikat för träråvara
Kvaliteten på trävaran och dess uppfyllande av krav på nödvändiga råvaror grundas på leverantörens BM Trada-certifikat, samt ackreditering av FSC-rådet. Limning av träet sker enligt standard: DIN EN 204, D4

Certifikat för trämålningssystem
Certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001, NWPC Certifikat för godkännande av träkonservanter (Norge), PYR certifikat (Finland), Swedac Ackrediteringsbevis (Sverige) samt andra certifikat i enlighet med krav i respektive land.

Certifikat för flerglasfönster
ISO 9001, DS certifiering, produkterna uppfyller kraven enligt DS/EN 1279.1

Certifikat för rörliga delar
PN Hardware (Danmark), tillverkare av rörliga delar för fönster, är certifierad enligt DS/EN 9001 och DS/EN 14001.
Assa Abloy (Sverige). Innehavare av ISO 9001, ISO 14001, Swedish technical approval 0130/00 samt andra certifikat för motsvarande produktgrupper.

Produkten kan återanvändas till 100 %.
Produkten är tillverkad av naturliga material. Den skapar inte elektrostatisk laddning. Endast ofarliga ämnen används vid designen.
Fönstern och dörrarna är helt ofarliga för hälsan eftersom samtliga råvaror som används vid tillverkningen uppfyller de högsta EU-kraven för hälsa, användningssäkerhet och miljöskydd.

Hållfastheten hos träfönsterkonstruktioner – en prioritet vid framtagning och förbättring av systemet
Produkten är hållfast tack vare den kvalitativa tillverkningsprocessen. Träet som används är limmat av utvalt kärnvirke, produkten har därför mycket goda konstruktionsvärden och deformeras ej.

Samtliga material som används vid tillverkning av dörrar och fönster är certifierade, testade och har en lång livslängd. Träfönster och –dörrar tjänar mycket länge om de erhåller lämplig tillsyn.

Livslängd med avsende på trä
En träprodukt har en mycket lång livslängd tack vare lämplig trävara som är limmat med särskilt fukttåligt lim. Detta lim fäster ihop och impregnerar träet, därför är kontruktionen säkrad för fuktangrepp.

Livslängd med avseende på färg
Träprodukten har lång livslängd tack vare det tjocka (dock ej för tjocka) färglagret. Tjockleken passar till och med för nordiska klimatförhållanden.

Livslängd med avseende på profiler
Aliuminumklädseln skyddar träproduktens känsligaste ställen från klimatpåverkan. Tack vare kärnvirket sitter färgen bra på ytan, eftersom träet är tätt och rör sig minimalt. En avrundad profil skyddar färgen i produktens hörn från att nötas.

Livslängd med avseende på flerglaspaket
Produkten har lång livslängd tack vare det täta flerglaspaketet, vilket fästs in i fönstret med silikon som inte släpper igenom någon som helst fukt.

Livslängd med avseende på rörliga delar
Träfönster och –dörrar har lång livslängd tack vare de stadiga danska (och svenska) beslagen.

Träfönstertillverkningen utförs i enlighet med det tyska WEINIG systemet
Namnet WEINIG är synonymt med teknisk utveckling. Ledaren inom området system för trätillverkningsindustrin WEINIG står som etta i världen med sina idéer och sin teknologi.
Av detta skäl har UAB Sumeda valt WEINIG som pålitlig partner för att skapa långsiktigt värde för sina klienter.
Med tillverkningsutrustning från WEINIG kan vi erbjuda en rad olika fänster och dörrar och vara säkra på att de tillverkade produkterna exakt motsvarar konstruktionsritningarna för respektive produkt; detta eftersom WEINIG garanterar höga produktionsstandarder: maximal exakthet, smidig materialtillgång och utmärkt ytkvalitet.

Viktigast krav för tillsyn av träprodukter: produktens träytor ska strykas med särskild träskyddslösning 1 till 2 gånger per år
Regelbunden strykning med särskild rräskyddslösning garanterar en lång livslängd, förnyar färgen och skänker glans
Om man änskar att exploatera träfönster och –dörrar på lämpligt sätt ska följande moment tas i beaktande:
Lämplig transport och lagring av fänster och dörrar
Skydd och tillsyn av träytorna
Tillsyn av flerglaspaketen
Tillsyn av mellan- och vattendränage
Tillsyn av öppningsmekanismen
Lämplig vädring

>>Tillsynskatalog

TRÄ FÖNSTERSYSTEM: