Sumeda SC80 EI30 fönster

Fire och räddningsverk av Litauiska inrikesministeriet Fire Research Center, enligt standarden BS EN 13501-2: 2008 + A1: 2010, med tanke på brandklass – E30/EI130/EI230/EW30.

Fönster eldfasta produkten från utsidan, är fältet sidan inte mindre än 30 minuter.

Öppningsbara fönster TopSwing

Fast showcase

Öppningsbart fönster rams tjocklek – 80 mm, showcase – 115 mm

Fönsterbeslag PNUNI systemet, Danmark

Brandhärdiga glaspaket 40 mm

Den maximala storleken på svingen: 1610×1380 mm

Den minsta storleken på svingen: 1050×600 mm

Den maximala storlek fast showcase: 2760×1380 mm

Den minsta storlek fast showcase: 1800×600 mm

TRÄ FÖNSTERSYSTEM: